Välkommen »

 

Lundgrens Consulting inriktar sig på att stötta företag och organisationer i förändring. Vi levererar tjänster inom interims ledning och affärsutveckling.

 

Inom ramen för interims ledning tar vi oss an såväl linjechefs- som projektledningsuppdrag, där vi har mångårig erfarenhet av att agera i chefsroller på olika nivåer inom såväl offentlig som privat sektor.  Vi har en modell för att snabbt kunna sätta oss in i nya uppgifter, vilket gör att vi kan komma igång att leverera med mycket kort startsträcka.

 

När det gäller affärsutveckling arbetar vi främst med organisations- och chefsutveckling. Det kan exempelvis vara uppdrag som rör verksamhetens vision, mål och strategi, organisationsstruktur eller processer. Vår uppfattning är att en oerhört viktig kugge för att lyckas vidareutveckla sin verksamhet är kompetenta chefer. Därför har vi stort fokus på detta område och genomför ledarutbildningar samt ger handledning och stöd till chefer.  Vi kan också hjälpa Dig när det gäller rekrytering av nya chefer.

 

Vår vision är att Lundgrens Consulting alltid skall uppfattas som en professionell leverantör av tjänster, där förväntningar och resultat överensstämmer med varandra och där det naturliga är att Du som kund gärna återkommer till oss för nya uppdrag samt rekommenderar oss till andra.

 

Lundgrens Consulting drivs av Anders Lundgren, som under mer än 15 år utvecklat sitt ledarskap inom Försvarsmakten. Detta har skett i ett antal olika befattningar, från instruktör till att vara chef för hela värnpliktsutbildningen vid I21 i Sollefteå.

 

Anders har därutöver, under cirka 10 år, haft ett antal ledande befattningar inom näringslivet. Han har bland annat varit projektledare och linjechef vid BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. Han har också arbetat som Eftermarknadschef inom Sandvik koncernen. Närmast kommer han från en befattning som Senior Vice President och affärsmässigt ansvarig för eftermarknadsorganisationen vid BAE System Hägglunds AB.

 

Anders arbetar nu med konsultuppdrag genom det egna bolaget men också tillsammans med ett antal andra konsulter genom nätverket Konsultgrupp Nord. Ta hjälp av honom för att vidareutveckla Din verksamhet och dra nytta av hans mångåriga och väl renommerade kompetens eller hyr in honom när du har behov av en linjechef/projektledare för begränsad tid eller specifikt uppdrag.

 

Välkommen att kontakta oss!

Du når Anders på telefon 070-680 59 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyheter »

 

Vi har kontor på Storgatan 61,   mitt på gågatan i Sollefteå

 

 

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use